BỘ KHỬ TEM TỪ MỀM

Cung cấp các loại bộ khử tem từ mềm công nghệ RF, AM. Khử tất các các loại tem mềm SENSORMATIC, CHECKPOINT, FOXCOM, AMERSEC, K-TAG...