TEM TỪ MỀM

Tem từ mềm là loại tem từ rất mỏng, nhẹ. Cấu tạo tem từ mềm là cách mạch điện hoặc lá thép rất mỏng. Giúp bảo vệ các sản phẩm đa dạng trong cửa hàng bán lẻ hoặc siêu thị

Dữ liệu đang được cập nhật